Vårt fokus

Vi vill lägga vårt fokus på att vara en katalysator och inspiratör för staden, näringslivet och oss medborgare, att snabba på den miljömässiga omställningen i vårt lokalsamhälle så att vi alla tillsammans kan dra vårt strå till stacken för att möta Agenda 2030 och Parisavtalet.

Vi vill också visa att en hållbar utveckling skapar massor av möjligheter och ett bättre och mer hälsosamt liv. Därför ser vi omställningen som ett nödvändigt gott! Med blicken framåt och ett modernt tankesätt vill vi inspirera Lidingöbor, näringsidkare och politiker till samarbete.

Vi vill också visa att en hållbar utveckling skapar massor av möjligheter och ett bättre och mer hälsosamt liv.

Vårt lokala mål för miljön är att vi som bor och verkar på Lidingö ska göra vår del, dels i att minimera Lidingö stads, näringslivets och våra egna utsläpp av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet, dels att främja förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald på land och i vattnet. Vi vill följa vetenskapens rekommendationer om hur vi ska lyckas vända utvecklingen i en hållbar riktning. Dessutom är vi övertygade om att vi kan lyckas, om vi gör det tillsammans.

Vi vill följa vetenskapens rekommendationer om hur vi ska lyckas vända utvecklingen i en hållbar riktning. För vår egen, våra barns och barnbarns framtid.