Lidingö i samverkan

Städer har en extra viktig roll för att vi ska lyckas med den miljömässiga omställningen. Vårt mål är att inspirera våra lokala politiker, näringslivet och organisationer till att samverka och inspirera varandra för att snabba på omställningen här i Lidingö. Det är tillsammans vi kan lyckas.

Vi börjar bli många som vill att detta ska hända.

Häng på!

Alla som tycker att det är en bra idé att samverka för att snabba på omställningen här på Lidingö kan visa sitt samtycke genom att skriva några rader här nedan. Alla är välkomna. Det är bara att kontakta oss på mail: etthallbartlidingo@gmail.com.

Här nedan är de som redan nu visar stöd för miljösamarbete på Lidingö, i bokstavsordning.

Ansgarskyrkan Lidingö vill vara en hållbar kyrka i Agenda 2030:s anda, en röst som utmanar och ger hopp i en värld med klimathot, ökande främlingsfientlighet och sociala klyftor.

Sven Erik Wånell
Ordförande Ansgarskyrkan Lidingö
ansgarskyrkan.se

För att vi ska klara klimatomställningen måste vi arbeta tillsammans – kommun, näringsliv och civilsamhälle. För en grön och klimatsmart ö!

Patrik Buddgård
Gruppledare Centerpartiet Lidingö

Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation. Vi erbjuder roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt och för alla. Vi har ett stort ansvar att bedriva friluftsliv med hänsyn till naturen då förändringar i ekosystem och klimatförändringar kommer att förändra den natur som vi vill verka i. Vi vill att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska få minst lika goda möjligheter som oss att njuta av friluftslivet. 

Patrik Blomquist, ordförande
Friluftsfrämjandet Lidingö
friluftsframjandet.se/lidingo

Företagarna Lidingö – Företagarna ingår i Företagarna – Sveriges största företagarorganisation. Vi erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp för företagare. Företagarna Lidingö arbetar för att bidra till ett lokalsamhälle där alla företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem. Vi vill givetvis vara med i samverkan mellan våra lokala politiker, näringslivet och övriga lokala organisationer för att bidra till omställningen på Lidingö.

Styrelsen Företagarna Lidingö
Företagarna Lidingö

Att främja den biologiska mångfalden är en av våra hjärtefrågor i vår strävan att bidra till att nå de globala målen i Agenda 2030. Att kroka arm med lokala aktörer för samarbeten för en hållbar utveckling är en annan. ”Ett Hållbart Lidingö” ser jag därför som ett otroligt viktigt forum för att vi tillsammans ska göra en betydelsefull skillnad.

Tina Dernelid
Hotelldirektör Högberga Gård

För oss på ICA Kvantum är miljö en viktig fråga och vi arbetar sedan 2016 med visionen att vara ”Grönast på ön”.  Att engagera sig och stödja initiativet Ett Hållbart Lidingö ser jag därför som en självklarhet där vi tillsammans kan driva och arbeta för att göra skillnad på Lidingö.

Frida Nilsson,
ICA Kvantum Lidingö
ica.se/butiker/kvantum/lidingo

Samhället måste förändras och alla måste med på den resan. Ett hållbart Lidingö ger alla oss som på olika sätt har inflytande, en möjlighet att träffas, prata och dela med oss av positiva erfarenheter för att hitta nya lösningar. Ett hållbart Lidingö visar på kraften i civilsamhället och att vi tillsammans sitter på nycklarna till framtidens samhälle.

Carl-Johan Schiller (KD)
Gruppledare

För att Sverige ska nå klimatmålen måste även Lidingö ställa om. Tillgången på fossilfri energi är grunden i klimatomställningen, sol, vind och kärnkraft behövs i massor. Klimatarbetet behöver de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner – innovation, entreprenörskap och frihandel och samarbete.

Suzanne Liljegren
Partiledare Liberalerna Lidingö

För att uppnå Globala målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt och individuellt. Vi vill medverka till att stimulera och engagera det lokala arbetet med Agenda 2030.

Fredrik Kronberg
Ordförande Lidingö FN-förening
fn.se/lidingo/

Det är i omställningen till Lidingö som 15- minutersstad med noll-utsläpp, som de nya jobben kommer att skapas. Och Lidingös företag  ska givetvis ligga på framkant.

Katarina Palmstierna
Ordförande Lidingö Näringsliv
lidingonaringsliv.se

Teknologi, kunskap och samarbete är vägen framåt i klimat- och miljöfrågorna. Därför ställer sig LidingöPartiet mycket positivt till Ett Hållbart Lidingös initiativ till mer samarbete i dessa viktiga frågor. Låt oss tillsammans se till att tempot i Lidingös klimat- och miljöarbete ökar.

Mikael Sens,
Talesperson i klimat och miljöfrågor

Miljöpartiet vill att Lidingö ska gå från att ha bland de högsta klimatutsläppen i landet till att bli ett föredöme. Ska vi klara det behöver hela Lidingö involveras, kunna bidra och arbeta tillsammans, kommun, näringsliv, föreningar och allmänhet.

Patrik Sandström,
Gruppledare Miljöpartiet Lidingö

Lidingömoderaterna vill att Lidingö ska vara ett föredöme när det gäller klimatpåverkan. Vi tar gärna ledarsap i omställningen genom samarbeten och partnerskap. Vi vill uppmuntra innovationer och näringslivets initiativ, fokusera på förslag som verkligen ger resultat och se till så att hänsyn tas till både de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Carina Kindkvist,
Miljö och klimatpolitisk talesperson Lidingömoderaterna

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och verkar i frågor såväl lokalt som globalt. Vi samverkar med nätverk, organisationer samt näringsliv för att möta framtidens stora miljöutmaningar. Naturskyddsföreningen på Lidingö har en given plats i samverkan med nätverket ”Ett hållbart Lidingö” för att öka takten i omställningen.

Helena Klangemo
Ordförande Naturskyddsföreningen Lidingö.
lidingo.naturskyddsforeningen.se

Purpose PR & Kommunikation är en syftesdriven kommunikationsbyrå med stor passion och engagemang för hållbarhet. Bolaget grundades med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål och har för avsikt att med hjälp av kommunikation göra gott och avhjälpa samhällsproblem. Vi arbetar också för att höja kunskapen inom miljöpåståenden och motverka greenwash. Att stötta Ett Hållbart Lidingö är en självklarhet. 

Helen Iwefors Häggblom grundare Purpose PR 
www.purposepr.se

På Rethink Textiles vill vi förändra besöksbranschen och minska dess klimatavtryck. Med vår cirkulära abonnemangstjänst får vi hotelltextilierna att hålla längre samtidigt som vi ersätter dagens textilkvalitéer med material med lägre klimatpåverkan. Vi är övertygande att samverkan och samarbete är en nyckelfaktor och därför stöttar vi Ett Hållbart Lidingö. 

Sofia Stahl, grundare VarUnik och Rethink Textiles 
www.rethinktextiles.se

ReFurn är ett cirkulär kretslopp för möbler som verkat sedan 1994 i olika former. Nu verkar ReFurn både för att renovera och sälja antikviteter på Lidingö och delta i olika projekt där material och möbler som inte går att sälja på något sätt kan återanvändas. Vi stöttar gärna initiativ som ”Lidingö i samverkan”, liksom att vi deltar i klimatneutrala Stockholm 2030.

www.refurn.se.

Röda Korset Lidingö

Lidingö Rödakorskrets vill stödja ett Lidingö i samverkan.

Eva Rundgren Forsberg,
Ordförande Lidingö Rödakorskrets

Allt som görs för miljön och klimatet måste göras med ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Göran Borgenvik,
Ordförande Sverigedemokraterna Lidingö

Vi sätter miljö- och klimatfrågorna högt på vår politiska agenda och vi vill att hela Lidingö ska inbjudas till att delta i en omställning med höga ambitioner. Vi ställer oss därför mycket positiva till nätverket Ett hållbart Lidingös arbete för samarbete och nätverk, samt förslag om ett miljöprotokoll för alla aktörer på Lidingö.

Daniel Larson,
Oppositionsråd Socialdemokraterna Lidingö

Ett hållbart företagande innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala och miljömässiga aspekter. Det kan tex handla om att ta hänsyn till klimatpåverkan och att anpassa sin affärsmodell till cirkulär. Vi på Startup Lidingö samverkar därför med Ett Hållbart Lidingö i dessa viktiga frågor. 

Daniel Nakell
Styrelseordförande, StartUp Lidingö
startuplidingo.se


Vi stödjer initiativet att öka samverkan på Lidingö för att öka takten i den miljömässiga omställningen.
Jonas Buddgård, CEO, Sticky Solar Power
www.stickysolarpower.com 

Vi tillsammansodlare utgår ifrån omsorg om människor, djur och natur, där människan är en del av naturen. Vårt arbete kan ses som en del av en större omställning, att leva inom planetens gränser, Det är därför vi stöttar Ett hållbart Lidingös initiativ.
Barbro Aldén,
Ordförande Tillsammansodlarna.

Torstensson Art & Design stödjer Ett hållbart Lidingö. Alla initiativ som kan hjälpa oss att tillsammans öka takten och längden på våra steg på väg mot en hållbar framtid är värdefulla både för oss som företag och privatpersoner.

Vi på Torstensson Art & Design
www.torstensson.se

För Vänsterpartiet är det självklart att arbeta med klimatomställningen på så konkreta sätt som möjligt. Ett hållbart Lidingö är ett viktigt nätverk eftersom de förstår att den gröna omställningen börjar med oss Lidingöbor och vad vi själva kan göra i vår vardag. Det måste börja där för att vi sedan ska kunna arbeta med frågorna på kommunal nivå och i samverkan med föreningslivet och näringslivet.

Jonas Lundgren (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige