Ett Lidingö i samverkan

E.L.I.S. – ett samverkansnätverk för klimat och miljö på Lidingö

Städer och lokala samhällen spelar en central roll för att vi ska lyckas med den miljömässiga omställningen i världen. Samverkan, samarbete och partnerskap pekas ut som viktiga verktyg för genomförandet och genom att lokala aktörer samverkar i nätverk skapar vi fungerande inspirationskällor och katalysatorer för andra verksamheter att agera. Att sprida idéer och bästa praxis snabbar på en miljömässig omställning.

Ett Lidingö i samverkan för klimat och miljö (E.L.I.S.) är ett sådant nätverk som startade Q1 2024. Vårt mål är att inspirera beslutsfattare inom näringslivet, organisationer och staden att utbyta erfarenheter, kunskap och inspiration med varandra för att snabba på den miljömässiga omställningen här på Lidingö, som geografiskt område. Alla verksamheter är välkomna att delta!

Vilka är vi?

I samarbete med Lidingö FN-förening och Naturskyddsföreningen har vi i Ett hållbart Lidingö skapat en arena och ett forum för att göra verklighet i samverkansnätverket ”Ett Lidingö i samverkan” (E.L.I.S.). Tillsammans vill vi göra Lidingö till en förebild i miljöomställningen.

Vad innebär det att gå med i Ett Lidingö i samverkan?

 • Vi träffas på temamöten 2 gånger per år för att inspirera varandra med kunskap, erfarenhetsutbyte och lösningar. Kanske finna nya samarbetspartners?
 • Nätverkets ledstjärna är vetenskapen, miljömålen i Agenda 2030, klimatavtalet, de planetära gränserna och cirkulär ekonomi.
 • Vi bjuder in alla aktörer som är verksamma på Lidingö som lokalt samhälle (geografiskt) att delta i nätverket; företag, organisationer och staden.
 • Samverkansträffar (temamöten) 2 ggr per år, agenda:
  • Föredrag av kunnig person inom det tema som valts för mötet. Avsikten är att ge oss kunskap om nuläget, sätta det i perspektiv globalt, nationellt och lokalt på Lidingö.
  • Tre olika företag/organisationer presenterar deras lösningar och erfarenheter.
  • Workshop för att hitta nya möjligheter, lösningar och samarbeten.
  • Inspiration till nya miljövänliga affärsmodeller och affärsmöjligheter.
 • Vi kommunicerar mellan mötena i en LinkedIn-grupp för att hålla kontinuerlig kontakt och dela med oss av tips.
 • Att vara en del av Lidingös miljöomställning skapar många fördelar för alla parter som deltar:
  • Goodwill och image. Man visar att man vill ta ansvar för framtiden vilket attraherar kunder, talanger, deltagare, väljare och medlemmar.
  • Skapar affärsnytta både för samhället och näringslivet. Hållbara företag är mer lönsamma och konkurrenskraftiga.
 • Att gå med i nätverket är gratis.
Var med och påverka framtiden!

Alla som är verksamma på Lidingö, företag, organisationer och staden, är välkomna att vara med i Ett Lidingö i samverkan för klimat och miljö. Välkomna att höra av er på etthallbartlidingo@gmail.com. eller på LinkedIn. Tillsammans gör vi skillnad!

Länk till mer info om E.L.I.S.

Som privatperson kan du gå med i Hållbar livsstil.

__________________________________________________

Här är vi som är med i E.L.I.S.

Fler företag, organisationer och politiska partier som stödjer idén om att samverka för att snabba på den miljömässiga omställningen:

Ansgarskyrkan Lidingö vill vara en hållbar kyrka i Agenda 2030:s anda, en röst som utmanar och ger hopp i en värld med klimathot, ökande främlingsfientlighet och sociala klyftor.

Sven Erik Wånell
Ordförande Ansgarskyrkan Lidingö
ansgarskyrkan.se

För att vi ska klara klimatomställningen måste vi arbeta tillsammans – kommun, näringsliv och civilsamhälle. För en grön och klimatsmart ö!

Patrik Buddgård
Gruppledare Centerpartiet Lidingö

Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation. Vi erbjuder roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt och för alla. Vi har ett stort ansvar att bedriva friluftsliv med hänsyn till naturen då förändringar i ekosystem och klimatförändringar kommer att förändra den natur som vi vill verka i. Vi vill att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska få minst lika goda möjligheter som oss att njuta av friluftslivet. 

Patrik Blomquist, ordförande
Friluftsfrämjandet Lidingö
friluftsframjandet.se/lidingo

Samhället måste förändras och alla måste med på den resan. Ett hållbart Lidingö ger alla oss som på olika sätt har inflytande, en möjlighet att träffas, prata och dela med oss av positiva erfarenheter för att hitta nya lösningar. Ett hållbart Lidingö visar på kraften i civilsamhället och att vi tillsammans sitter på nycklarna till framtidens samhälle.

Carl-Johan Schiller (KD)
Gruppledare

För att Sverige ska nå klimatmålen måste även Lidingö ställa om. Tillgången på fossilfri energi är grunden i klimatomställningen, sol, vind och kärnkraft behövs i massor. Klimatarbetet behöver de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner – innovation, entreprenörskap och frihandel och samarbete.

Suzanne Liljegren
Partiledare Liberalerna Lidingö

Teknologi, kunskap och samarbete är vägen framåt i klimat- och miljöfrågorna. Därför ställer sig LidingöPartiet mycket positivt till Ett Hållbart Lidingös initiativ till mer samarbete i dessa viktiga frågor. Låt oss tillsammans se till att tempot i Lidingös klimat- och miljöarbete ökar.

Mikael Sens,
Talesperson i klimat och miljöfrågor

Miljöpartiet vill att Lidingö ska gå från att ha bland de högsta klimatutsläppen i landet till att bli ett föredöme. Ska vi klara det behöver hela Lidingö involveras, kunna bidra och arbeta tillsammans, kommun, näringsliv, föreningar och allmänhet.

Patrik Sandström,
Gruppledare Miljöpartiet Lidingö

Lidingömoderaterna vill att Lidingö ska vara ett föredöme när det gäller klimatpåverkan. Vi tar gärna ledarskap i omställningen genom samarbeten och partnerskap. Vi vill uppmuntra innovationer och näringslivets initiativ, fokusera på förslag som verkligen ger resultat och se till så att hänsyn tas till både de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Carina Kindkvist,
Miljö och klimatpolitisk talesperson Lidingömoderaterna

På Rethink Textiles vill vi förändra besöksbranschen och minska dess klimatavtryck. Med vår cirkulära abonnemangstjänst får vi hotelltextilierna att hålla längre samtidigt som vi ersätter dagens textilkvalitéer med material med lägre klimatpåverkan. Vi är övertygande att samverkan och samarbete är en nyckelfaktor och därför stöttar vi Ett Hållbart Lidingö. 

Sofia Stahl, grundare VarUnik och Rethink Textiles 
www.rethinktextiles.se

ReFurn är ett cirkulär kretslopp för möbler som verkat sedan 1994 i olika former. Nu verkar ReFurn både för att renovera och sälja antikviteter på Lidingö och delta i olika projekt där material och möbler som inte går att sälja på något sätt kan återanvändas. Vi stöttar gärna initiativ som ”Lidingö i samverkan”, liksom att vi deltar i klimatneutrala Stockholm 2030.

www.refurn.se.

Röda Korset Lidingö

Lidingö Rödakorskrets vill stödja ett Lidingö i samverkan.

Eva Rundgren Forsberg,
Ordförande Lidingö Rödakorskrets

Allt som görs för miljön och klimatet måste göras med ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Göran Borgenvik,
Ordförande Sverigedemokraterna Lidingö

Vi sätter miljö- och klimatfrågorna högt på vår politiska agenda och vi vill att hela Lidingö ska inbjudas till att delta i en omställning med höga ambitioner. Vi ställer oss därför mycket positiva till nätverket Ett hållbart Lidingös arbete för samarbete och nätverk, samt förslag om ett miljöprotokoll för alla aktörer på Lidingö.

Daniel Larson,
Oppositionsråd Socialdemokraterna Lidingö


Vi stödjer initiativet att öka samverkan på Lidingö för att öka takten i den miljömässiga omställningen.
Jonas Buddgård, CEO, Sticky Solar Power
www.stickysolarpower.com 

För Vänsterpartiet är det självklart att arbeta med klimatomställningen på så konkreta sätt som möjligt. Ett hållbart Lidingö är ett viktigt nätverk eftersom de förstår att den gröna omställningen börjar med oss Lidingöbor och vad vi själva kan göra i vår vardag. Det måste börja där för att vi sedan ska kunna arbeta med frågorna på kommunal nivå och i samverkan med föreningslivet och näringslivet.

Jonas Lundgren (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige