Lidingö i samverkan

Målet för Ett hållbart Lidingö är att inspirera och motivera våra lokala politiker, näringslivet och organisationer till samarbete och partnerskap för att snabba på den miljömässiga omställningen på Lidingö. Städer har en extra viktig roll och för att lyckas på riktigt med omställningen krävs samverkan och samarbete på alla nivåer.

Alla som vill vara med och samverka för att öka takten i den miljömässiga omställningen för ett hållbart Lidingö är välkomna. Det är bara att kontakta oss på mail: etthallbartlidingo@gmail.com.

Här nedan är de som redan nu visar stöd för miljösamarbete på Lidingö, i bokstavsordning.

Ansgarskyrkan Lidingö vill vara en hållbar kyrka i Agenda 2030:s anda, en röst som utmanar och ger hopp i en värld med klimathot, ökande främlingsfientlighet och sociala klyftor.

Sven Erik Wånell
Ordförande Ansgarskyrkan Lidingö

För att vi ska klara klimatomställningen måste vi arbeta tillsammans – kommun, näringsliv och civilsamhälle. För en grön och klimatsmart ö!

Patrik Buddgård
Gruppledare Centerpartiet Lidingö

För oss på ICA Kvantum är miljö en viktig fråga och vi arbetar sedan 2016 med visionen att vara ”Grönast på ön”.  Att engagera sig och stödja initiativet Ett Hållbart Lidingö ser jag därför som en självklarhet där vi tillsammans kan driva och arbeta för att göra skillnad på Lidingö.

Frida Nilsson,
ICA Kvantum Lidingö

Samhället måste förändras och alla måste med på den resan. Ett hållbart Lidingö ger alla oss som på olika sätt har inflytande, en möjlighet att träffas, prata och dela med oss av positiva erfarenheter för att hitta nya lösningar. Ett hållbart Lidingö visar på kraften i civilsamhället och att vi tillsammans sitter på nycklarna till framtidens samhälle.

Carl-Johan Schiller (KD)
Gruppledare

För att Sverige ska nå klimatmålen måste även Lidingö ställa om. Tillgången på fossilfri energi är grunden i klimatomställningen, sol, vind och kärnkraft behövs i massor. Klimatarbetet behöver de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner – innovation, entreprenörskap och frihandel och samarbete.

Suzanne Liljegren
Partiledare Liberalerna Lidingö

Lidingö FN-förening

För att uppnå Globala målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt och individuellt. Vi vill medverka till att stimulera och engagera det lokala arbetet med Agenda 2030.

Fredrik Kronberg
Ordförande Lidingö FN-förening

Det är i omställningen till Lidingö som 15- minutersstad med noll-utsläpp, som de nya jobben kommer att skapas. Och Lidingös företag  ska givetvis ligga på framkant.

Katarina Palmstierna
Ordförande Lidingö Näringsliv

Teknologi, kunskap och samarbete är vägen framåt i klimat- och miljöfrågorna. Därför ställer sig LidingöPartiet mycket positivt till Ett Hållbart Lidingös initiativ till mer samarbete i dessa viktiga frågor. Låt oss tillsammans se till att tempot i Lidingös klimat- och miljöarbete ökar.

Mikael Sens,
Talesperson i klimat och miljöfrågor

Miljöpartiet vill att Lidingö ska gå från att ha bland de högsta klimatutsläppen i landet till att bli ett föredöme. Ska vi klara det behöver hela Lidingö involveras, kunna bidra och arbeta tillsammans, kommun, näringsliv, föreningar och allmänhet.

Patrik Sandström,
Gruppledare Miljöpartiet Lidingö

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och verkar i frågor såväl lokalt som globalt. Vi samverkar med nätverk, organisationer samt näringsliv för att möta framtidens stora miljöutmaningar. Naturskyddsföreningen på Lidingö har en given plats i samverkan med nätverket ”Ett hållbart Lidingö” för att öka takten i omställningen.

Helena Klangemo
Ordförande Naturskyddsföreningen Lidingö.

Lidingömoderaterna vill att Lidingö ska vara ett föredöme när det gäller klimatpåverkan. Vi tar gärna ledarsap i omställningen genom samarbeten och partnerskap. Vi vill uppmuntra innovationer och näringslivets initiativ, fokusera på förslag som verkligen ger resultat och se till så att hänsyn tas till både de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Carina Kindkvist,
Miljö och klimatpolitisk talesperson Lidingömoderaterna

Röda Korset Lidingö

Röda Korset Lidingö vill stödja ett Lidingö i samverkan.

Allt som görs för miljön och klimatet måste göras med ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Göran Borgenvik,
Ordförande Sverigedemokraterna Lidingö

Vi sätter miljö- och klimatfrågorna högt på vår politiska agenda och vi vill att hela Lidingö ska inbjudas till att delta i en omställning med höga ambitioner. Vi ställer oss därför mycket positiva till nätverket Ett hållbart Lidingös arbete för samarbete och nätverk, samt förslag om ett miljöprotokoll för alla aktörer på Lidingö.

Daniel Larson,
Oppositionsråd Socialdemokraterna Lidingö

Ett hållbart företagande innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala och miljömässiga aspekter. Det kan tex handla om att ta hänsyn till klimatpåverkan och att anpassa sin affärsmodell till cirkulär. Vi på Startup Lidingö samverkar därför med Ett Hållbart Lidingö i dessa viktiga frågor. 

Helen Iwefors Häggblom

Vi tillsammansodlare utgår ifrån omsorg om människor, djur och natur, där människan är en del av naturen. Vårt arbete kan ses som en del av en större omställning, att leva inom planetens gränser, Det är därför vi stöttar Ett hållbart Lidingös initiativ.
Barbro Aldén,
Ordförande Tillsammansodlarna.

För Vänsterpartiet är det självklart att arbeta med klimatomställningen på så konkreta sätt som möjligt. Ett hållbart Lidingö är ett viktigt nätverk eftersom de förstår att den gröna omställningen börjar med oss Lidingöbor och vad vi själva kan göra i vår vardag. Det måste börja där för att vi sedan ska kunna arbeta med frågorna på kommunal nivå och i samverkan med föreningslivet och näringslivet.

Jonas Lundgren (V)
Gruppledare i kommunfullmäktige