Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling för medlemmar i Nätverket Ett hållbart Lidingö (EHL)

Nätverket Ett hållbart Lidingö (EHL) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

EHL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med EHL genom att kontakta oss på kontakt@etthallbartlidingo.se. Medlemskapet
i EHL är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för ändamålen att sköta medlemsadministration och skicka ut medlemsnyheter. De personuppgifter som vi behandlar
om dig är namn, postnummer, e-postadress samt ev telefonnummer (frivillig uppgift).
Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter, och personuppgifter som är att anse som känsliga behandlas ej inom EHL. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid

EHL behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Vi raderar dina personuppgifter när du meddelar oss att du inte längre vill vara medlem.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till kontakt@etthallbartlidingo.se.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritets-skyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas förstås att du i
första hand vänder dig till oss för frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.

Genom att godkänna EHL:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.