Om oss

Ett hållbart Lidingö är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk på Lidingö som vill snabba på omställningen till en klimat- och miljömässigt hållbar framtid – för oss själva, våra barn och våra barnbarn.

Vår gemensamma drivkraft är att den omställning som vi behöver göra privat, i samhället och i näringslivet kan bara lyckas om vi arbetar tillsammans!

Vi som startat nätverket

Vi är vanliga Lidingöbor som vill leva miljömässigt hållbart och bidra till en hållbar utveckling i världen. Vårt syfte är att Lidingö som lokalsamhälle ska snabba på omställningen. Vi vill också visa att en hållbar utveckling skapar massor av möjligheter och ett bättre och mer hälsosamt liv. Därför ser vi omställningen som ett nödvändigt gott!

Vi, Ingrid Hesser, Gunilla Östberg, Anne Vestlund, Anna Pramborg och Helena Klangemo, tog initiativet till ”Ett hållbart Lidingö” under hösten 2021. Vi har arbetat och varit engagerade i klimat- och miljöfrågor olika länge och på olika sätt.

Med blicken framåt och ett modernt tankesätt vill vi inspirera Lidingöbor, näringsidkare och politiker till samarbetet. Vi tror stenhårt på att vi tillsammans kan göra skillnad!

Det här står vi för

Vårt varför – FN och världens länder har beslutat att ställa om i en miljömässigt hållbar riktning. Vetenskapen varnar allt kraftfullare om att det är bråttom.

Miljömässig hållbarhet är förutsättningen för att vi ska kunna bygga social och ekonomisk välfärd. Därför är det av största vikt att säkerställa att förutsättningarna för allt liv på jorden vidmakthålls.

Vi vill lägga vårt fokus på att vara en katalysator och inspiratör för staden, näringslivet och oss medborgare, att snabba på den miljömässiga omställningen i vårt lokalsamhälle så att vi alla tillsammans kan dra vårt strå till stacken för att möta Agenda 2030 och Parisavtalet

Vårt syfte är att Lidingö som lokalsamhälle ska snabba på omställningen. Vi vill också visa att en hållbar utveckling skapar massor av möjligheter och ett bättre och mer hälsosamt liv. Därför ser vi omställningen som ett nödvändigt gott!

Med blicken framåt och ett modernt tankesätt vill vi inspirera Lidingöbor, näringsidkare och politiker till samarbetet.

Vi tror stenhårt på att vi tillsammans kan göra skillnad.

Vårt lokala mål för miljön är att vi som bor och verkar på Lidingö ska göra vår del, dels i att minimera Lidingö stads, näringslivets och våra egna utsläpp i enlighet med Parisavtalet, dels att främja förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald på land och i vattnet.

Det klimatmässiga målet är att minska våra utsläpp med en halvering fram till år 2030, och därefter ytterligare en halvering varje årtionde i linje med Sveriges klimatmål.