Livsstil för en bättre miljö

Ett bra liv utan att äventyra vår egen, våra barns och barnbarns framtid

I början av april gör vi i Sverige slut på vår årliga ranson av jordens resurser. Resten av året tar vi från människor i andra delar av världen och från våra barn och barnbarn. Skulle alla leva som vi skulle det behövas tre jordklot till. Det är hög tid för mer hållbar konsumtion.

En hållbar livsstil bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Genom att leva hållbart lever du ett bra liv, utan att äventyra kommande generationers behov.

De fem B:na

Man brukar prata om Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken – fem områden som vi som individer kan förändra för att bidra till ett mer hållbart klimat. Att åka bil mindre, äta mindre kött, leva mer energisnålt, att investera och spara mer klimatsmart, och att shoppa smartare och mindre.

Bilen och transporter

Transporter och privat bilåkande står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därför är det viktigt att vi ser en övergång till hållbara förnybara bränslen att vi minskar på resandet med bil och flyg.

Hur vi väljer att transportera oss i vår vardag påverkar vår miljö, vår plånbok och också trängseln i trafiken. Väljer du att gå eller cykla får du dessutom den viktiga vardagsmotionen.

Den här korta filmen visar på ett pedagogiskt sätt hur stora utsläppen från våra resor är. Exemplet visar en genomsnittsperson i Sverige, vilket innebär att om vi flyger oftare än en gång per år så blir klimatbelastningen proportionellt större för varje flygresa. Det är bra att förstå hur olika transportmedel påverkar klimatet för att göra andra val och ändra vanor.

Biffen, livsmedelsval och matsvinn

”En kost som innehåller mer växtbaserad mat och färre animaliska livsmedel är hälsosam, hållbar och bra för både människor och planeten. Det är inte en fråga om allt eller inget, utan snarare små förändringar för en stor och positiv påverkan.”

EAT-Lancet Commission Brief

Minska köttkonsumtionen och matsvinnet drastiskt och öka kraftigt intaget av gröna proteiner – det vinner både du och planeten på. Maten vi äter, sätten vi producerar den på och de mängder som går till spillo eller går förlorade har stor inverkan på människors hälsa och miljömässig hållbarhet.

Bostaden

”Halvera energianvändningen från din bostad, välj miljömärkt el och fördubbla ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el. Börja gärna med att se över belysningen!”

WWF – Värdsnaturfonden

Halvera energianvändningen från din bostad. Varför inte börja med att halvera elanvändningen från belysningen? Fördubbla också ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el. Många bäckar små… använd diskmaskinen istället för att diska under rinnande vatten till exempel. Här finns några exempel på saker att tänka på som minskar energiförbrukningen.

Börsen

Minska utsläppen från ditt sparande, men öka ditt klimatsmarta och hållbara sparande. Visste du att hundratals miljarder kronor av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas? Ställ frågor och välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig.

Vi är helt beroende av naturen, den biologiska mångfalden och ett gynnsamt klimat. Genom att söka information och öka din kunskap när det gäller hur dina spar-, försäkrings- och pensionspengar är investerade kan du göra aktiva val för miljön och till exempel välja bort investeringar i olja och kol eller i verksamheter som påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Butiken

Konsumera klokare – halvera din klimatpåverkan från shopping och använd cirkulära och digitala tjänster. Att återanvända och köpa second hand är bra för miljön då det ersätter ett köp av en ny vara. Det spar material, energi, transporter och andra delar som då inte behövs till en ny produkt.

Hållbar konsumtion förutsätter hållbar produktion. Idag är det alldeles för enkelt för oss i den rika delen av världen att överkonsumera och att köpa miljömässigt ohållbara produkter.

Vi menar att samhället måste ge alla konsumenter förutsättningarna för att kunna leva hållbart. Inte minst måste det bli lättare att kunna ta medvetna och hållbara vardagsbeslut. Så är det ofta inte idag och det vill vi vara med och förändra.

Så vad innebär en hållbar utveckling? FN definierar den så här:

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det gäller råvaror, markanvändning, kemikalier, vatten, energi, transporter med mera. När vi är aktsamma om resurser, så minskar även energiåtgången och vår påverkan på miljön och ekosystem.

Hur påverkar tillverkningen miljön?

Det finns mycket bra information för fördjupning på Naturskyddsföreningens hemsida

Ett område med stor miljöpåverkan är textil där tillverkningsprocessen drar mycket vatten och mycket kemikalier. Genom att återanvända kläder och handla second hand vinner miljön OCH hälsan eftersom de innehåller färre kemikalier.

Finns det något som är bra att köpa nytt?

Det är inte särskilt mycket som är mer miljövänligt att köpa nytt men vitvaror som kyl, frys, tvättmaskin, spis kan eventuellt vara bättre att köpa nya då energibehovet för nya produkter när de används är betydligt lägre än i gamla. Om du funderar på att köpa nytt och vet vilken modell du har, så kolla deras energiförbrukning innan du byter.

Mindre saker som till exempel en mobiltelefon finns det all anledning att köpa second hand.

Koldioxidavtryck

Ett vanligt sätt att räkna hur hållbart vi lever är att mäta konsumtionens koldioxidavtryck. I Sverige är den siffran cirka 8 ton växthusgasutsläpp per person och år.

Nästan 1/3 av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från offentlig konsumtion (till exempel investeringar i byggnader, maskiner m.m.) medan 2/3 kommer från vår egen (hushållens) konsumtion av livsmedel, transporter och övrigt. För att leva hållbart och klara Parisavtalet behöver utsläppen minska till cirka 1 ton per person och år globalt.

Mer om koldioxidavtryck på Naturvårdsverkets webbplats