Det lokala näringslivet

På Lidingö finns en lång rad olika företag, vattenreningsverk, byggfirmor, sjukvård, fastighetsbolag, båtbyggare, butiker av alla slag. Och många, många fler. När vi arbetar mot en hållbar utveckling måste vi alla samarbeta för att nå de mål som vi är satta att nå när det gäller hållbarhetsfrågor. Det gör vi bäst tillsammans.

Lidingö Näringsliv, och är en opolitisk paraplyorganisation både för privata företag och föreningar på ön. De samarbetar för att skapa en samlad kraft i kommunen och där syftet är att utveckla samarbetet mellan företagen, skapa goda relationer med Lidingös politiker, stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för ett blomstrande näringsliv.

Ett Hållbart Lidingö har startat en dialog om samarbete med Lidingö Näringsliv. Fokus kommer att ligga kring 15-minuters staden, där vårt nätverk kan bidra med miljöfrågorna. Vi har även kunskap och erfarenhet i vårt nätverk som kan stötta enskilda företag att ställa om i en mer hållbar riktning.

Vi ser omställningen som ett nödvändigt gott och vi vill visa på alla fantastiska möjligheter dom vi kan skapa tillsammans. Ett samhälle som är byggt för oss människor och där välmående, hälsa och trivsel står i fokus.

Vill du vara med och bidra till ett mer miljömässigt hållbart näringsliv på Lidingö, kontakta gärna oss. Du behövs!