Kategorier
Allmänt

Ett hållbart Lidingö för framtida generationer

Översiktsplan för Lidingö 2024

Översiktsplanen (ÖP) är ett utvecklingsinstrument – ett av kommunens viktigaste strategidokument. Den är kommunens ledsagare in i framtiden.

”Översiktsplanen i praktiken” – Sveriges kommuner och regioner

Föreningen Ett hållbart Lidingö välkomnar Lidingö stads samrådsförslag till Översiktsplan 2024 och ser positivt på stadens ambitioner att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi betonar vikten av tydliga, mätbara mål i linje med vetenskapens rekommendationer och Agenda 2030, samt behovet av samverkan mellan stadens parter för att skapa ett vitalt och blomstrande näringsliv i balans med miljön.

Här kan du läsa Ett hållbart Lidingös yttrande över Översiktsplan för Lidingö 2024
Kategorier
Allmänt Biologisk mångfald Klimat Näringsliv

Med uppdrag att rädda planeten!

Intervju med Lisen Schultz, PhD

För att klara detta behövs en helhetssyn på människa och miljö. Vi måste se världen som komplex och ha en förståelse för den utmaning vi står inför idag. Kort sagt, se sanningen i vitögat.

Lisen Schultz

Lisen Schultz är forskare inom hållbar utveckling och ansvarig för kursen på Stockholms universitet, en kurs som riktar sig till den absoluta toppen av svenskt näringsliv. Företagsledare står på rad för att delta och få lära sig mer om hur de kan utveckla och växa sina bolag utan att utarma jordens resurser. I sin nyutkomna bok Kursen – 10 lektioner för ett hållbart näringsliv, berättar hon vad som krävs för ett hållbart företagande och hur viktigt ledarskapet kommer att vara i framtiden.

Idén om en VD-skola uppstod 2017 för att möta behovet från näringslivet som efterfrågade djupare kunskap om hållbarhet och klimat, helst direkt från forskarna. Lisen insåg tidigt att för att en utbildning skulle ge någon verklig effekt så måste den nå den absoluta toppen, och skräddarsydde utbildningen därefter.

Kursen har mottagits väldigt väl och idag är efterfrågan så stor att de tvingas tacka nej till deltagare. Med stjärnföreläsare som Johan Rockström och välkända profiler såsom Jacob Wallenberg och Henrik Henriksson, (då VD på Scania) bland de första deltagarna har det bara rullat på, trots att deltagaren måste avsätta flera heldagar och betala en rejäl kursavgift.

Så vad innebär då Resilience thinking? Resiliens betyder förmågan att klara av att leva vidare efter en kraftig störning eller förändring. Denna förmåga finns i naturen och hos människor men eftersom vi lever i en värld i ständig förändring, som också är oförutsägbar, så behöver vi utveckla denna förmåga att klara av förändringar även på en samhällsnivå och när vi bygger bolag.

– För att klara detta behövs en helhetssyn på människa och miljö, vi måste se världen som komplex och ha en förståelse för den utmaning vi står inför idag. Kort sagt, se sanningen i vitögat och ha förmågan att kunna se hur just ditt företag kan bidra i omställningen till hållbarhet. Och dessutom behöver vi vara beredd på att kalibrera den, eftersom spelplanen förändras kontinuerligt, påpekar Lisen Schultz.

På många stora bolag idag finns en hållbarhetsansvarig med hög kunskap om hållbarhet men det som saknas är ofta stödet uppifrån och att ha mandat. Det är mycket viktigt att kunna koppla hållbarhet till affären och det är här utbildningen kommer in.

– Dagens och framtidens ledarskap kräver en egen genuin övertygelse. Man måste visa att detta är vägen framåt och man behöver ge alla medarbetare möjlighet att förstå sin roll och kunna bidra. Hållbarhet kan inte stanna vid en vacker vision utan det måste vara mätbart och överensstämma med företagets övriga mål. Det är viktigt att koppla hållbarhetsarbetet till företagets identitet, kultur och historia, så att medarbetare och intressenter känner igen sig, för att få med alla på tåget i denna omställning.

Under utbildningen har Lisen mött företagsledare som samlat representerar bolag som omsätter nära hälften av Sveriges BNP. Vad har förvånat henne mest?

Det finns ett djupt engagemang hos dem som går kursen. Deltagarna vill inte ha en polerad version, utan de efterfrågar hela sanningen på djupet. De vill höra och förstå allvaret. Och det görs mycket på bolagen redan idag, mer än vad jag faktiskt trodde, men många gör mycket utan att berätta det för omvärlden, detta för att man är oroliga att anklagas för greenwash. Efter kursen känner många att de har en annan tyngd i frågan och kan både vässa sitt arbete och kommunicera det tydligare, berättar Lisen.

Ett av Lisens råd till företag som vill ställa om och vill bidra till klimatomställningen är att sätta vetenskapliga mål, exempelvis genom att använda Science Based Targets eller FN:s globala mål. Det skapar ett högre engagemang i organisationen och förtydligar vad företaget behöver göra framåt. Att utbilda fler eller alla medarbetare i grunderna för hållbar utveckling är också ett bra steg.

Avslutningsvis frågar vi Lisen om hon ser hoppfullt på framtiden?

– Det har aldrig varit så mycket aktivitet kring klimatet och så många smarta människor som engagerar sig i frågan som nu, men vi har å andra sidan heller aldrig varit mer illa ute. Så det är svårt att säga hur det kommer att gå för oss människor, men för mig föds hopp ur handling, och jag kommer aldrig att ge upp om framtiden. Det handlar om att göra allt vi kan, tillsammans, avslutar Lisen Schultz.

Lisens nya bok Kursen – 10 lektioner för ett hållbart näringsliv har nu kommit ut i nyutgåva, beställ den via Bokus eller Akademibokhandeln.

Läs mer om kursen på www.stockholmresilience.org

Kategorier
Allmänt

Vi har dansat ut 2022 !

Nu när vi dansat ut julen och yrvaket tagit oss an 2023 är det hög tid att reflektera över 2022. För “Ett hållbart Lidingö” har det första året varit smått osannolikt när vi tittar tillbaka på allt som hänt. Vem hade trott att vi skulle få tillfälle att ha så många konstruktiva dialoger, träffa så många engagerade Lidingöbor och knyta så många nya kontakter?

Ja vem skulle kunna tro att vi skulle kunna göra en summering som den här?

Vi gick från att vara fem vanliga Lidingöbor till att i skrivande stund vara närmare 550. Med fokus på samverkan rivstartade vi med en konstruktiv dialog med Lidingö Näringsliv om tankarna kring Carlos Morenos koncept “15-minutersstaden” som präglar utvecklingen i många städer, som t ex Paris, just nu

Vi tog initiativ till Lidingö i Samverkan där samtliga lokala politiska, flera och fler organisationer och företag finns med för att öka dialogen för miljömässig hållbarhet på Lidingö.

Under året har vi haft vårt fokus på två områden – ”Lidingö i Samverkan” och ”Hållbar livsstil

I februari hade vi vår första IRL-aktivitet med Walk&Talk vid Stockby/Kottla ett av Lidingös naturskyddsområde med vår medgrundare Helena Klangemo som naturguide.

I mars och april studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Bilda ”Hållbart mode – slow fashion” där #greenfluencern Johanna Leymann (https://johannaleymann.se/) medverkade med kunskap, värdefulla insikter, inspiration och användbara tips.

I mars och april uppmärksammades vi i flera olika media som Mitt i Lidingö och  Lidingö Nyheter

I maj hade vi tillsammans med Naturskyddsföreningen Lidingö och Tillsammansodlarna Lidingö en Plantbytardag på Elfviks gård

Vi bjöds in och deltog i Politikerpub och Klimatdialog som några av de lokala partierna arranger

Under våren fick Ett hållbart Lidingö ett “eget fotbollslag” i och med korplaget SSCConfederazione som gillar vårt nätverk så mycket att de valt att trycka vår logga på sina tröjor.

No alt text provided for this image

I maj var vi medarrangör av Lidingö Klimatdag 2022 i Ansgarskyrkan Lidingö Equmeniakyrkan (Uniting Church in Sweden) – med politiker och forskare från Researchers’ DeskAct Svenska kyrkan med kyrkoherde Niklas Lång, företrädare för Lidingö Stad, Lidingö Näringsliv och organisationer som lokala föreningen av UN Association of Sweden / Svenska FN-förbundet och medborgare. Ett viktigt och relevant evenemang som med all önskvärd tydlighet lyfte behovet av samverkan och dialog.

I juni sågs vi på Sommaravslutning med boklansering med tågentusiasten och författaren Maria Unde Westerberg som delade med sig av sina bästa resetips och sin senaste bok Languedoc inom räckhåll.

I augusti var vi några som var taggade och drog igång Veckans utmaning. Hela hösten utmanade vi oss själva och varandra för en mer hållbar livsstil med att undvika #plast, äta #vegetariskt#återvinna #elektronik, ha #köpfritt, plantera #vårlökar för #pollinatörerna, städa bort #kemikalier och ersätta våra #städprodukter med miljövänliga alternativ.

I september var vi med Tillsammansodlarna på Bubböns  #loppis och träffade massor av Lidingöbor. Dessutom fick vi finbesök av #greenfluencern Annika Sundin som driver Instagramkontot  Medveten_i_stan.

#Återbruk och #cirkulärt har varit på mångas läppar och vi träffade en av ReTuna Återbruksgallerias nyckelpersoner och startade en dialog för att lyfta de fina möjligheterna för oss på Lidingö att agera mera cirkulärt!

No alt text provided for this image

I december presenterades Lidingö #Hållbarhetskalender 2022, en digital kalender där många fina initiativ på Lidingö, som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling, fick möjlighet att presentera sig i en kort video (alla 24 luckor med korta videopresentationer finns nu på youtube). 

Vi ökade vår synlighet med att ansvara för second hand & vintage  på julbasaren i Ansgarskyrkan. Vi var också med på Julmarknaden i Lidingö Centrum där vi träffade många Lidingöbor i vimlet och fler än väntat tog sig tid att prata med oss och visade sitt intresse.

Vi avslutade december med ett efterlängtat julmingel på Kitchen Club!

Tusen tack alla ni som fått allt det här att hända, varenda en av er som är med i nätverket. Oavsett om du engagerat dig alls, lite eller mycket så hade ingenting hänt utan dig!

Det är otvivelaktigt – Tillsammans gör vi skillnad!

Kategorier
Allmänt

Nyhetsbrev 5

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet i webbläsaren

Nyhetsbrev nummer 5 – september 2022

Skicka gärna vidare till grannar, vänner, familj och släktingar. Att gå med i nätverket kräver ingenting och är enkelt – antingen via vår hemsida och/eller vår facebookgrupp
Genom att klicka på länken till nyhetsbrevet här ovan kan du komma vidare i länkarna som syns här nedan.
Kategorier
Allmänt

Nyhetsbrev 4

Här kan du läsa nyhetsbrevet direkt i din browser.

Det handlar om:

 • Aktuellt och på gång. Nu drar vi igång med aktiviteterna i höst med fortsatta politiker och näringslivsmöten, seminarier, ökad synlighet och livsstilsfrågor.
 • Hur ska du rösta i höst? Om bara några veckor är det dags för val till både riksdag och kommun. I vilken utsträckning finns klimat- och miljöfrågorna på agendan?
 • Hur lätt är det att göra rätt?  I höst kommer vi köra veckoutmaningar. Dels vill vi testa hur vi kan ändra våra egna vanor, och inte minst, se hur lätt det EGENTLIGEN är att göra rätt.
 • Var med och tyck till om hur det är att cykla på Lidingö. Genom att delta i Cykelfrämjandets årliga undersökning ser du till att fler är med och påverkar för att göra det enklare och bättre att cykla.
 • Hela Lidingö städar med övriga Sverige den 17 september, kl 11.00 – 13.00. Samling i Larsberg. Adress och detaljer finns här i kalendern
Kategorier
Hållbar livsstil

”Veckans Utmaning”

Anne Vestlund Barbro Aldén Elisabet Moberg Gunilla Östberg Helena Klangemo Ingrid Hesser Michael Ringvall och några fler har tänkt köra veckoutmaningar under hösten. Dels vill vi testa hur vi kan ändra våra egna vanor, och inte minst, se hur lätt det EGENTLIGEN är att göra rätt.

Vi kommer bjuda in dig till en veckolång utmaning varannan vecka. Däremellan summerar/kommenterar vi och förbereder oss för nästa utmaning.

Alla i nätverket är välkomna att hänga på och alla är varmt välkomna att föreslå utmaningar.

Du hittar varje veckoutmaning under ”kalender” i menyn.

Nu kör vi!

Kategorier
Allmänt

Nyhetsbrev 3

20 maj 2022

Här kan du läsa nyhetsbrevet direkt i din browser.

Det handlar om:

 • vår AW och sommarmingel mingel & Maria Unde Westerberg som just släppt sin andra bok ”Languedoc inom räckhåll” .
 • Heja SSC Confederazione korplaget på Lidingö som gillar vårt nätverk så mycket att de tryckt vår logga på sina nya tröjor.
 • Möten med lokalpolitiker började under våren och vi blev inbjudna att vara med på ”Politikpub”
Kategorier
Allmänt

Nyhetsbrev 2

Här kan du läsa vårt andra nyhetsbrev direkt i din browser.

Det handlar om:

 • vår AW i maj med lärdomar från ett digitalt möte vi haft med initiativtagaren till ReTuna Återbruksgalleria, studiecirkeln vi kört (och gärna kör igen) om Slow fashion
 • Klimatdag 2022 i Ansgarskyrkan där vi var synliga och där både forskare, kyrka, aktivister, politiker, näringsliv och Lidingö stad medverkade.
 • Plantbytardagen med Tillsammansodlarna på Lidingö och Naturskyddsföreningen på Lidingö i samband med Biologiska mångfaldens dag.
Kategorier
Allmänt Biologisk mångfald Hållbar livsstil

Nyhetsbrev 1

Vi kan inte lova en regelbundet uppdatering men vi kan lova en ”Oregelbundet nyhetsbrev”. Om du registrerat din epostadress i formuläret här får du den direkt i din inbox.

Oregelbundet nyhetsbrev 2022-03-26

Välkommen till vårt nätverk – vi är överväldigade över intresset och hoppas tillströmningen av nya medlemmar ska fortsätta. 

Vårt nätverk har uppmärksammats i lokaltidningen Mitti Lidingö.  Här kan du se hela tidningen och läsa artiklarna och intervjuerna.

https://mailchi.mp/5aae9e6974bc/earth-hour-slow-fashion-och-livfulla-trdgrdar

Kategorier
Allmänt Hållbar livsstil

Klimatsmart ska vara lätt

Artikel i Lidingö Nyheter

Vi är många Lidingöbor som vill leva klimatsmart, och vi är många som vill att det ska vara lättare att leva klimatsmart. Det handlar om allt från hur vi transporterar oss och få tillgång till klimatsmart energi till vad och hur vi kan handla, reparera, äta, återvinna och mer.

Vi är så tacksamma för att initiativet #EttHållbartLidingö fått så stor genklang och att fler och fler ansluter sig, också direkt här via vår hemsida.

Nu ska nystartade nätverket “Ett hållbart Lidingö” få fart på omställningen på Lidingö för ett hållbart lokalsamhälle. Det innebär att de vill engagera vanliga Lidingöbor, näringslivet och politiker att agera gemensamt. Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet och öppet för alla som vill vara med och bidra till en miljömässig hållbar omställning, och som vill ha stöd och pepp på vägen.

Lidingö Nyheter

Gör det lättare att leva klimatsmart

Vi tycker det ska vara lätt att leva klimatsmart och vi är övertygade om att många många fler håller med. Nu gör vi en satsning för att bli fler. Ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att påverka och stötta för en snabbare omställning.

Du får gärna dela, kommentera och prata om artikeln i Lidingö Nyheter för att inspirera fler.

Alla är varmt välkomna – oavsett om du vill ha en aktiv/passiv roll i nätverket. Du behöver absolut inte leva ett klimat-perfekt liv eller lägga ner någon tid för att vara med i nätverket. 

Det kostar givetvis ingenting att vara medlem.

Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka! 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD